Sp 14Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna mieści się na ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie.

Nasza Szkoła jest częścią
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie, w którego skład wchodzą:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 SPECJALNA
GIMNAZJUM SPECJALNE NR 14
SPECJALNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 14
- internat
- warsztaty szkolne
- koła zainteresowań

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- pomoc pedagoga i psychologa
- miła atmosfera

Nasza Szkoła zapewni Twojemu dziecku maksymalny rozwój i bezpieczeństwo. Patronem Ośrodka Szkolno - Wychowawczego jest Janusz Kusociński W 1991 roku nawiązaliśmy kontakt ze szkołą specjalną we Francji. W roku 2005 otrzymaliśmy certyfikat "Szkoły z klasą" , natomiast rok później przyłączyliśmy się do Ogólnopolskiego Programu "Szkoła bez Przemocy".

W naszej szkole:
  • pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna
  • funkcjonują klasy dla dzieci z autyzmem
  • prowadzimy terapię metodą TOMATISA
  • prowadzimy zajęcia: rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną
  • dla każdego dziecka dobieramy odpowiednie metody komunikacji
  • prowadzimy koła zainteresowań
  • dzieci objęte są opieką logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną
  • dla każdego dziecka opracowujemy indywidualny program edukacyjny
  • funkcjonuje także świetlica